PDA

View Full Version : Phanxicô người nghèo của Thiên Chúa. Phanxicô mang dấu thánh Chúa Kitôgioanha
19-09-2016, 08:19 PM
NGƯỜI NGHÈO CỦA THIÊN CHÚA
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh1/ Phanxicô người nghèo của Thiên Chúa. Phanxicô mang dấu thánh Chúa Kitô. Phanxicô nêu gương sáng khiêm nhường. Phanxicô sống Phúc Âm tình thương. Phanxicô người nghèo của Thiên Chúa, sống trung thành mang Chúa cho mọi người. Phanxicô cuộc đời giàu nhân đức mở lòng người về với Đấng vô biên

ĐK. Kính tiến Người lời hát chúc tụng. Kính tiến Người lời kinh cảm mến Chúa khứng ban lộc thánh xuống đời với ơn lành của cha thánh Phan Sinh

2/ Đoàn con mong tiến bước, bước theo ơn mời gọi. Sống yêu thương mọi người thực thi đức ái. Đoàn con dâng tiếng hát, hát khen ca tụng Người đã mang cho cuộc đời biết bao ơn lànhPDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenMongHuynh/NguoiNgheoCuaThienChua_nmh.pdf)