PDA

View Full Version : Đầu năm dâng lễ - Thy Yêngioanha
21-07-2013, 01:06 PM
ĐẦU NĂM DÂNG LỄ (2) Ngày đầu một năm
Thy Yên


1. Ngày đầu một năm xin dâng trọn xác hồn. Hòa lời tụng ca tiếng hát hiệp tiếng đàn. Chào mừng Xuân Mới này đoàn con chúc khen. Chúa Cha nhân lành Chúa Ngôi Con, Thánh Thần.

ĐK. Kính chúc, chúc tụng Chúa muôn loài. Kính chúc, chúc tụng Chúa đến muôn đời. Kính chúc Chúa Mùa Xuân tươi thắm. Kính chúc Chúa ngàn đời Mùa Xuân vui.

2. Ngày đầu một năm dâng Cha này lễ vật. Là lòng tạ ơn cảm mến trọn ý tình. Ngàn lời tôn kính ngàn lời ca chúc vinh. Kết trong rượu lành bánh thiêng nuôi xác hồn.

3. Lễ vật hôm nay muôn dân cùng kết lời. Nguyện cầu Cha thương xuống mãi ơn thái hòa. Người người hiệp nhất một tình yêu Chúa ban. Khắp nơi an hòa Chúa ơi thương chấp nhận.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/Xuan/DauNamDangLe2.pdf)