PDA

View Full Version : Lễ dâng - Thy Yêngioanha
21-07-2013, 01:14 PM
LỄ DÂNG
Thy Yên


ĐK. Kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài, lễ giao hòa Thịt Máu Chúa Con. Kính dâng Ngài xin kính dâng Ngài, trót cuộc đời hồn xác chúng con.

1. Chiều hôm năm xưa vì quá yêu thương. Truyền rao bí tích Mình Máu nhiệm mầu. Chúa Chiên hiền hòa, Người Con ngự nơi thế gian, trong bánh rượu khiết tinh. Giờ đây hôm nay giờ phút uy linh, đoàn con kính nhớ hiệp lễ phụng thờ. Bánh thơm diệu huyền và này rượu thiêng Chúa ban, bánh cứu độ ngàn dân.

2. Ngàn muôn khốn khó ngàn nỗi ưu tư, mừng vui đau thương cuộc sống bọt bèo. Kính dâng về Ngài hiệp cùng rượu nho bánh thơm để nên một lễ dâng. Cùng dâng tiến Chúa lời chúc tôn vinh, lời ca tri ân cảm mến chân thành. Nẻo sai đường lầm giờ này nguyện xin Chúa thương, xóa đi mọi lụy vương.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/LeDang_ty.pdf)
ENCORE (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/LeDang_ty.enc)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,6500)