PDA

View Full Version : Suy tưởng - Thy Yêngioanha
21-07-2013, 03:30 PM
SUY TƯỞNG
Thy Yên


ĐK. Có lúc nào đó người thầm nghiền ngẫm suy tư. Cảm thấy đời ta chứa chan hồng ân Chúa ban. Còn chờ gì nữa không vang tiếng hát tri ân. Lạy Chúa! Con xin cảm tạ, lạy Chúa con xin cảm tạ.

1. Ôi lạ lùng hồng ân Chúa đã ban cho đời. Chúa ơi! Sao con suy thấu tỏ tường. Thật nhiệm mầu tình yêu chí thánh dâng tuôn tràn. Chúa ơi! Tình Ngài diệu cao xiết bao.

2. Qua bao đời tình yêu Chúa mãi luôn chan hòa, tỏa lan dịu dàng cho hết mỗi người, công ơn Ngài tựa như cát trắng như sao trời, lấy cho đền bù tạ ơn Chúa ban.

3. Con dâng Ngài niềm tin sức sống tim say nồng, ước nguyện trọn đời tạ ơn đáp đền, con mong rằng mọi nơi dưới đất như trên trời, ý Cha hoàn thành rạng danh thánh thiêng.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/SuyTuong_ty.pdf)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,3414)