PDA

View Full Version : Phúc nào hơn là đươc Chúa dắt dìu, vì Ngài là đường đi,gioanha
27-09-2016, 05:43 PM
PHÚC NÀO HƠN
Lm. Ân Đức1/ Phúc nào hơn là đươc Chúa dắt dìu, vì Ngài là đường đi, vì Ngài là chân lý, vì Ngài là sự sống. Ngài dẫn đưa Ngài ở bên con không sợ chi, con muốn theo Ngài suốt cuộc đời con, con muốn yêu Ngài bằng tất cả tâm hồn

ĐK. Ôi! Tình yêu Chúa cao quý khôn vời, con lấy gì đền đáp. Yêu sao cho xứng mối tình Chúa bao la, yêu sao cho đáng mối tình Chúa thiết tha. Xin cho con được yêu Chúa nhiều hơn, con được yêu Chúa nhiều hơn

2/ Phúc nào hơn là được sống trong Ngài là cây nho cao quý, là bình an khôn ví, là tình yêu dâng hiến là sức thiêng, là chốn con náu nương ẩn thân. Ai tách con được khỏi tình yêu Chúa, con muốn yêu Ngài bằng tình yêu chẳng đo lườngPDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.AnDuc/phucnaohon-ad.pdf)