PDA

View Full Version : Hãy mở cho tôi - Cát Minhgioanha
22-07-2013, 11:05 AM
HÃY MỞ CHO TÔI
Cát Minh

ĐK. (Hãy mở cho tôi cánh cửa Thiên đàng) Cánh cửa Thiên đàng (Tôi sẽ vào, tôi sẽ vào) Tôi sẽ vào (Tôi sẽ vào) mà tạ ơn Chúa (tạ ơn Người).

(Coda) Tạ ơn Người, tạ ơn Người.

TK. Quê hương chúng tôi trên trời, quê hương chúng tôi trên trời, nơi ấy chúng tôi sẽ gặp Đấng Cứu chuộc là Đức Giê-su Ki-tô.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/HayMoChoToi_cm.pdf)
ENCORE (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/HayMoChoToi_cm.enc)