PDA

View Full Version : Chúa ngự trong con - Lm. Nguyễn Hùng Cườnggioanha
01-10-2016, 09:31 PM
CHÚA NGỰ TRONG CON
Lm. Nguyễn Hùng Cường
ĐK. Này giờ đây Chúa ngự trong hồn con. Còn gì vui hơn là được Chúa viếng thăm. Xin Chúa thương tình ngự trong con luôn mãi, để năm tháng dài con không còn cô đơn

1/ Như người tuần phiên mong đợi ánh sáng về, như đất khô cằn mong đợi mưa tuôn xối, hồn con mong Chúa ôi phút giây nào nguôi, nguyện xin Chúa Trời thắp sáng hồn con đây

2/ Như người tha hương mong về quê sớm chiều, như cánh chim trời mong về tổ êm ấm. Hồn con mong Chúa tha thiết như lời kinh, quyện bay sớm chiều như hương trầm thơm tho

3/ Bao ngày truân chuyên dãi dầu trong kiếp người, nước mắt đong đầy cho hồn con tê tái, nhìn lên nhan Chúa con khấn xin Ngài thương, dìu con sớm chiều những nẻo đường con đi

4/ Cho dù ngày mai sóng đời ai có ngờ, vẫn quyết lòng lòng yêu Ngài luôn trung tín, dù bao gian khó giăng kín trên đường đi, cùng bước với Ngài con đâu còn lo chi

5/ Đây là đời con đã nhiều phen lỗi lầm, nước mắt lưng tròng con quì đây thống hối, nguyện xin thương xót tha thứ bao tội xưa, từ nay suốt đời con xin nguyện yêu ChaPDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/ChuaNguTrongCon_nhc.pdf)