PDA

View Full Version : Cùng vui lên - Cát Minhgioanha
22-07-2013, 11:15 AM
CÙNG VUI LÊN
Cát Minh


1. Cùng vui lên ta cùng vui lên, mừng Chúa ta Người đã khải hoàn. Cùng vui lên ta cùng vui lên, mừng Chúa ta Người đã phục sinh. Sau ba ngày chờ mong Người đã sống lại, và Người đã giữ trọn lời giao ước. Cùng hân hoan trong ngày Thiên ân, cả thế giới đổi mới huy hoàng. Vượt qua đưa ta về quang vinh hạnh phúc trong nguồn sống phục sinh. Kìa Chúa đã thắng tội lỗi, và sự chết đã bị đẩy lui. Những ai hợp nhất trong Người sẽ được muôn đời phục sinh trong ơn cứu rỗi.

2. Cùng vui lên ta cùng vui lên, mừng Chúa ta Người đã khải hoàn. Cùng vui lên ta cùng vui lên, mừng Chúa ta Người đã phục sinh. Sau ba ngày chờ mong Người đã sống lại, và Người đã giữ trọn lời giao ước. Cùng hân hoan trong ngày Thiên ân, cả thế giới đổi mới huy hoàng. Vượt qua đưa ta về quang vinh hạnh phúc trong nguồn sống phục sinh. Người đã cứu vớt trần thế khỏi tù hãm oán nghiệp u mê, thoát muôn tội lỗi ê chề. Chúa sẽ đem về bình an chung vui với Chúa.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/CungVuiLen_cm.pdf)
ENCORE (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/CungVuiLen_cm.enc)