PDA

View Full Version : Hỡi cửa ngàn thu - Cát Minhgioanha
22-07-2013, 11:34 AM
HỠI CỬA NGÀN THU
Cát Minh

(Cửa ơi mở ra hỡi cửa ngàn thu) Cửa ơi mở ra hỡi cửa ngàn thu (hỡi cửa ngàn thu). Cửa ơi mở ra hỡi cửa, hỡi cửa, hỡi cửa muôn thu (hỡi cửa ngàn thu. Cất cao cửa lên, để Vua Vinh Quang tiến vào) Cất cao cửa lên để Vua Vinh Quang tiến vào. Cửa ơi để Vua tiến vào. (Vua vinh quang là ai? Vua Vinh quang là ai? Vua Vinh Quang là ai?) Là Chúa sinh nên muôn loài Thượng Đế oai phong cao sáng. Chúa tác thành trời cao, trái đất cùng biển khơi, ánh sáng ngày và đêm, sức sống tràn mọi nơi.

CODA. Hoan hô Vua toàn năng (Vua muôn Vua muôn Chúa) Tôn vinh Cha từ ái (Vua muôn Vua muôn Chúa) Vua muôn Vua muôn Chúa.PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/HoiCuaNganThu_cm.pdf)
ENCORE (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/HoiCuaNganThu_cm.ENC)