PDA

View Full Version : Kinh kính mừng - Cát Minhgioanha
22-07-2013, 11:44 AM
KINH KÍNH MỪNG
Cát Minh


Kính mừng Ma-ri-a (Bà đầy ơn phúc. Đức Chúa Trời) Đức Chúa Trời hằng ở cùng Bà. (Bà có phúc hơn mọi người nữ) Bà có phúc hơn mọi người nữ. Và Giê-su con lòng Bà gồm muôn phúc lạ.

(Thánh Ma-ri-a) Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. A-men.PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/KinhKinhMung_cm.pdf)