PDA

View Full Version : Lạy Đức Mẹ Chúa Trời - Cát Minhgioanha
22-07-2013, 11:53 AM
LẠY ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI
Cát Minh


Mở đầu. (Lạy Mẹ Chúa Trời. Lạy Mẹ) Lạy Đức Mẹ Chúa Trời Ngài xiết bao thánh thiện (xiết bao thánh thiện).

A. (Nay chúng con chạy đến, nay chúng con chạy đến, nay chúng con chạy đến) Nay chúng con chạy đến tìm nơi nương náu bên Ngài (nương náu bên Ngài. Nay chúng con chạy đến, nay chúng con chạy đến, nay chúng con chạy đến) Nay chúng con chạy đến tìm nơi nương náu bên Ngài (nương náu bên Ngài).

B. (Lúc sa vòng gian khổ) Khi gặp cảnh phong trần (Lời con cái nài van) Xin Mẹ chớ chối từ. (Lúc sa vòng gian khổ) Khi gặp cảnh phong trần (Lời con cái nài van) Xin Mẹ chớ chối từ.

C. (Nhưng xin hằng giải thoát) Nhưng xin hằng giải thoát, giải thoát hiểm nguy, cứu thoát muôn ngàn nỗi hiểm nguy. (Nhưng xin hằng giải thoát) Nhưng xin hằng giải thoát, giải thoát hiểm nguy, cứu thoát muôn ngàn nỗi hiểm nguy.

Coda. Ôi vinh diệu ai bì, Mẹ nguồn muôn ơn phúc.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/LayDucMeChuaTroi_cm.pdf)