PDA

View Full Version : Emmanuel - Thiên DuyênF.X Nhatdong
17-12-2016, 02:32 PM
EMMANUEL
Mt 1,18-24 - CN IV MV A
Thiên Duyên

1. Giuse đã đính hôn cùng với Đức Mẹ, nhưng sao chưa kết duyên Mẹ đã thụ thai ? Hoang mang Thánh Giuse định tâm bỏ Người. Đêm khuya thiên thần đến báo tin mừng vui.

ĐK. Này một Trinh Nữ sẽ thụ thai sinh hạ con trai. Người ta sẽ nói rằng : “Ngài là con Đấng Tối Cao”. Này một Trinh Nữ đã thụ thai sinh hạ con trai. Ngài chính Đấng Cứu Độ là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

2. Giuse xưa đã vâng lệnh của sứ thần, nêu cao gương tín trung ngời sáng ngàn dân. Gian nan với phong ba Người đã thông phần, Cha nuôi Con Một Chúa giữa nơi phàm nhân.

3. Cho con luôn sống vui và biết chấp nhận, vâng theo thiên ý trong từng bước đời con. Xin thương giúp con luôn thành tâm mở lòng, khiêm cung mong đợi Chúa Đấng ban bình an.

Kết. Emmanuel ! Emmanuel ! Emmanuel ! Emmanuel !


PDF (https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/ThienDuyen/Emmanuel-ThienDuyen.pdf)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,20368)