PDA

View Full Version : Khiêm cung mừng Mẹ - Hải NguyễnDominicTM
22-07-2013, 02:40 PM
KHIÊM CUNG MỪNG MẸ
Hải NguyễnĐK. Con quỳ đây khiêm cung kính mừng Mẹ nhân lành. Suy niệm niềm đau đớn khi xưa bên thập tự. Sinh hạ con Chúa Trời, Mẹ đồng công cứu đời. Ban cho muôn thế trần, người con hết lòng yêu.

1. Ma - ri - a Mẹ ơi! Đời con quá nhiều đắng cay. Ma - ri - a Mẹ ơi! Hồn hoang lãng mạn bao ngày. Con hết lòng than van, xin Mẹ thương đừng từ nan. Ma - ri - a Mẹ ơi! Lòng con mơ ước thiên đàng.

2. Ma - ri - a Mẹ ơi! Hạt kinh trên miệng vỡ tan. Ma - ri - a Mẹ ơi! Vì bao đắm say hoang đàng. Suốt tháng ngày xao lãng, danh vọng chức quyền cao sang. Ma - ri - a Mẹ ơi! Dạy con mơ ước thiên đàng.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/KhiemCungMungMe_hn.pdf)