PDA

View Full Version : Xin sai Thánh Thần (Tv.103) - Hải NguyễnF.X Nhatdong
04-06-2017, 02:39 PM
XIN SAI THÁNH THẦN (Tv. 103)Hải Nguyễn

ĐK. (Lạy Chúa xin sai Thánh Thần) Xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất.

1. Linh hồn tôi ơi! Hãy ca tụng Chúa. Lạy Thiên Chúa tôi, Ngài quá ư vĩ đại. Thực kì diệu thay bao công cuộc của Ngài. Địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài.

2. Khẩn nguyện vinh quang Chúa muôn ngàn kiếp. Lòng tôi sướng vui vì Chúa luôn quan phong. Ngài đặt Thần Linh trông coi mặt địa cầu. Ngài gởi sự sống vạn vật được tác thành.

3. Tay Ngài quyền năng tác sinh trời đất. Biển khơi ngát xanh đầy dẫy muôn sinh vật. Thụ tạo trần gian luôn mong chờ ở Ngài. Tình Ngài rộng khắp vạn vật được hưởng nhờ.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/ChuaThanhThan/XinSaiThanhThan(Tv103)_hn.pdf)