PDA

View Full Version : Phúc thay cho những người tiến thân trong luật pháp của Ngườigioanha
19-07-2017, 07:23 PM
PHÚC ĐỨC CHO NGƯỜI
Đinh Công HuỳnhĐK: Phúc thay cho những người tiến thân trong luật pháp của Người

1/ Hạnh phúc thay ai người sống đời hoàn thiện, và biết noi theo luật pháp của Chúa Trời. Hạnh phúc thay ai đêm ngày thực thi ý Chúa vững tâm bền dạ tìm Người chẳng quản ngại chi

2/ Ngài đã ban huấn lệnh những lời vàng ngọc, truyền chúng con luôn thực thi cho chu toàn. Và ước mong sao con hằng nhiệt tâm vững bước, bước theo đường lành thực hành thánh chỉ Ngài ban

3/ Nguyện tỏ lòng nhân hậu với con Ngài ơi. Lời Chúa trao ban luôn từ đây xin giữ tròn. Mở mắt cho con sáng ngờ để con luôn thấy, thấy pháp luật Ngài kỳ diệu cao cả nhường bao

3/ Nguyện giúp con sống trọn thánh chỉ của Ngài. Đường lối công minh nguyện xin theo đến cùng. Mở trí cho con để hồn con được luôn thông suốt, để theo luật Ngài một lòng giữ trọn ngày đêmPDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/DinhCongHuynh/PhucDucChoNgoi_dch.pdf)