PDA

View Full Version : Nếm thừ mà xem - Cát Minhgioanha
22-07-2013, 09:29 PM
NẾM THỬ MÀ XEM
Cát Minh


ĐK. Nếm thừ mà xem, mà xem Chúa ngọt ngào, ngọt ngào xiết bao.

1. Phúc thay cho người bên Chúa suốt đời ẩn thân. Người sợ kính Thiên Chúa, Sứ Thần Chúa giữ gìn.

2. Cứu cho thoát khỏi quẫn bách vây phủ ngày đêm. Người cậy trông vào Chúa, không sợ nỗi bẽ bàng.

3. Hỡi các bạn nghèo, ta hãy phấn khỡi mừng vui. Lời ca hát chẳng ngơi chúc tụng Chúa suốt đời.

4. Chúa sẽ đáp lời cứu thoát ta khỏi hiểm nguy. Bạn ơi hãy đồng thanh tán dương Chúa muôn nghìn.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/NemThuMaXem(Tv33)_cm.pdf)