PDA

View Full Version : Chúa đã chọn con - Cát Minhgioanha
22-07-2013, 09:45 PM
CHÚA ĐÃ CHỌN CON
Cát Minh


ĐK. Chúa đã chọn con (Chúa đã) chọn con (Chúa đã) chọn con ngàn muôn kiếp trước (đã muôn đời. Dấu ấn tình yêu) Dấu ấn tình (dấu ấn) Ngài thương gọi con từ giữa muôn người (giữa muôn người).

1. (Chúa chọn con đâu bởi vì con) Chúa chọn con, nào con xứng đáng với Ngài? (Mà vì tình Chúa yêu con) Tình yêu muôn vàn cao quý, tình yêu không bến bờ.

2. (Chúa chọn con, nào con xứng đáng) Chúa chọn con, làm thân đuốc sáng soi đời (Mặn nồng muối ướp dương gian) Miệng con rao truyền chân lý, đời con theo bước Ngài.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF2/Chuadachoncon_cm.pdf)