PDA

View Full Version : Phúc thay bạn nào tôn sợ Thiên ChúaF.X Nhatdong
18-11-2017, 04:06 PM
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (Tv. 127)
Lm. Thái Nguyên

1. Phúc thay bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người. Hoa trái tay bạn làm ra, bạn được an hưởng. Bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.

ĐK. Phúc thay bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối Người.

2. Cũng như nho lành sinh đầy hoa trái. Hiền thê sẽ ở trong gia thất của bạn. Con cái như những chồi non của chòm Ôliu ở quanh bàn ăn trong cửa nhà bạn.

3. Đó là phúc lộc Chúa để dành cho bạn nào luôn thành tâm hằng kính sợ Người. Xin Chúa chúc phúc lành cho bạn được nhìn thấy thịnh đạt Sion trong suốt đời bạn.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThaiNguyen/56_CN33TN_TV127.pdf)