PDA

View Full Version : Chúa là nguồn ánh sáng - Cát Minhgioanha
22-07-2013, 09:59 PM
CHÚA LÀ NGUỒN ÁNH SÁNG
Cát Minh


1. Chúa là (a) nguồn ánh sáng, là Đấng Cứu độ của tôi. Chúa là (a) nguồn cậy trông, tôi đâu có sợ chi.

ĐK. Lạy Chúa, con tìm nhan thánh Chúa, con tìm nhan thánh Chúa (ôi Chúa ơi).

2. Hết tình lòng tôi kêu khấn, được mãi sống trong nhà Người. Vui hưởng cuộc đời đềm êm, cung chiêm thánh điện Người.

3. Trên bệ thạch đầu vững chắc, Người sẽ đỡ nâng tôi lên. Chúa hằng độ trì ngày đêm, tôi nương bóng Người liên.

4. Ước nguyện tìm nhan thánh Chúa, nguyện Chúa chớ xua đuổi con. Những ngày (là) ngày họa tai, Chúa chớ hất hủi con.

5. Khấn nguyện Ngài dạy bảo con thẳng tiến bước theo đường ngay. Chính vì kẻ thù hại tôi, luôn luôn chúng bủa vây.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/ChuaLaNguonAnhSang_cm.pdf)
ENCORE (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/ChuaLaNguonAnhSang_cm.enc)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15240)