PDA

View Full Version : Tiến bước vào nhà Chúa - Hải Nguyễngioanha
05-10-2018, 04:13 PM
TIẾN BƯỚC VÀO NHÀ CHÚA
Hải Nguyễn1/ Tiến bước vào nhà Chúa, lòng con hân hoan vui mừng. Tiến bước vào nhà Chúa, lòng con tràn ngập hỷ hoan. Tiến bước vào nhà Chúa, miệng con ca hát vang lừng, dâng lên lời ngợi khen Danh Chúa vua cửu trùng.

ĐK: Tâm tư con rộn ràng cùng hợp dâng lời ca tán dương, vinh danh Đức Chúa Trời, Đấng muôn đời lòng con yêu mến. Nào cùng hợp tiếng hỡi vạn vật cỏ cây, hòa lời ngợi khen mừng danh Chúa hiển vinh.

2/ Tiến bước vào nhà Chúa, trần gian bổng hóa hư không. Tiến bước vào nhà Chúa, lòng con chỉ một Chúa thôi. Có Chúa trong lòng con nào đâu con hãi sợ gì, có Chúa trong lòng con đường thiên lý vẫn hóa gần.
PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaiNguyen/NhapLe/TienBuocVaoNhaChua_hn.pdf)