PDA

View Full Version : Ánh sáng Chúa - Lm. Mi Trầmgioanha
17-10-2018, 06:21 AM
ÁNH SÁNG CHÚA
Lm. Mi TrầmĐK: Ánh sáng Chúa giải phóng con người. Ánh sáng Chúa dẫn đường đưa lối. Ánh sáng Chúa dẫn ta về trời. Ánh sáng Chúa chan hòa khắp mọi nơi.

1. Chúa đã bẻ gãy ách nô lệ do tội. Chúa đã cứu thoát bao con người thống hối. Người đến như Vị Cứu Tinh khiêm nhường. Người đem lại phúc vinh Thiên Đường.

2. Chúa đã nâng cao thân phận người thấp hèn. Như Ma-ri-a luôn vững niềm tin. Người đến như Vị Cứu Tinh khiêm nhường. Người đem lại phúc vinh Thiên Đường.

3. Chúa đã nâng cao kiếp con người mỏng dòn. Như Thánh Phê-rô sau ba lần chối Chúa. Người đến như Vị Cứu Tinh khiêm nhường. Người đem lại phúc vinh Thiên Đường.PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.MiTram/PDF-Moi/HiepLe/AnhSangChua_mt.pdf)