PDA

View Full Version : César và Thiên Chúa - Lm. La Thập Tựgioanha
10-11-2018, 07:58 AM
CÉSAR VÀ THIÊN CHÚA (Mt 22, 15-21)
Lm. La Thập Tự

1. Của Cé-sar hãy trả cho Cé-sar. Của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Hết những gì là của trần gian với tháng ngày rồi sẽ vỡ tan. Chỉ có Ngài là Chúa quyền uy, đến suốt đời bền vững chẳng phai.

ĐK. Chúa ôi! Con là người trần gian. Nhưng hồn con không thuộc về thế gian, mà chỉ có Chúa là chủ đời con. Chúa ôi! Hôm nay con sống giữa đời. Xin Ngài thương đừng để con xa rời, tình Ngài lên ngôi mà hồn chơi vơi.

2. Của dương gian mấy người không lo toan. Để năm tháng dối lòng xa ơn thánh. Hãy nhớ rằng cuộc sống trần gian, đến lúc nào rồi cũng cũng tàn canh. Đến với Ngài hạnh phúc triền miên, có Chúa là hạnh phúc thần tiên.

3. Tình yêu Cha sánh biển bao la. Tình yêu đó món quà luôn vô giá. Hãy đáp đền tình Chúa từ nhân, với tháng ngày đến đáp hồng ân. Sống giữa đời làm chứng về Cha, khắp thế trần nhận biết ngợi ca.

4. Tình yêu thương Chúa gởi ai say mê. Trả cho Chúa chính tình yêu nhân thế. Khắp phố phường đầy ắp khổ đau, hãy trở về tìm giúp đỡ nhau. Đó chính là luật Chúa truyền ban đối với người tìm Chúa ủi an.PDF (https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.LaThapTu/CesarVaThienChua_ltt.pdf)