PDA

View Full Version : Trọn tình hiến dâng - Lm. Nguyên Hòagioanha
16-11-2018, 07:28 AM
TRỌN TÌNH HIẾN DÂNG
Lm. Nguyên Hòa


ĐK. Còn gì nữa không người còn gì nữa trong tôi chưa dâng hết cho Người, Người ơi? Nơi tôi dù hơi thở nhịp đập của con tim máu nóng của hồn tôi người ơi người đã biết tôi không giữ cho mình tôi không dành cho ai chỉ duy có mình Người từ ngàn đời vẫn yêu tôi.

1. Chính Người vì yêu tôi hôm nao đã từ trời bước xuống giữa trần đời trong rét mướt phận người ai hay? Người thành ra hèn yếu để cho tôi mạnh mẽ Người trở nên nghèo thiếu cho tôi được sang giàu Người xuống thế làm người cho tôi thành con Chúa Trời.

2. Để chuộc tội nhân gian hôm nao bóng thập tự in lên giữa trời vàng, ôi máu Chúa nhuộm hồng không gian. Ngài nhận muôn khổ đau mang lấy ách tội lỗi vì quá yêu trần thế bao la tình Chúa Trời yêu ơi ngàn đời xin ca tụng danh thánh Ngài.

3. Chúa đã dành cho tôi ơn cứu rỗi ngàn đời khi chiến thắng rạng ngời vinh phúc Chúa tuyệt vời muôn nơi. Đời lầm than mờ tối Ngài ban ơn giải thoát sự chết không còn nữa cho tôi được can trường ngập tin yêu thẳng đường tôi tiến về Quê Nước Trời.


PDF (https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.NguyenHoa/TronTinhHienDang_nh.pdf)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,2811)