PDA

View Full Version : Bên bờ sông Babylon (Tv 136 )- Lm. Vũ Đình Trácgioanha
19-11-2018, 09:06 AM
BÊN BỜ SÔNG BABYLON (Tv 136)
Lm. Vũ Đình Trác

PK. Ngồi bên sông Babylon, ngồi tưởng nhớ Sion. Ha..ha..hu.. tiếng ai nỉ non.

ĐK. Bên bờ sông Babylon, nghe tiếng thông reo ai oán. Bên bờ sông Babylon, ta ngồi ta khóc Sion.

1. Trăm ngàn vạn đắng cay: Thân phận kẻ lưu đày. Lỗi tại tôi quên thề: Bội ước cùng Gia-vê.

2. Nhớ mình dân Sion: Lưu lạc bốn phương mòn. Bao giờ cho hết loạn: Ca khúc hồi hương quan.

3. Tâm hồn con xót xa: Khi tưởng nhớ quê nhà. Đêm ngày trong thánh điện: Ai thắp đèn dâng hoa.

4. Xin dìu con tới quê, xin dìu dắt con về. Con thành tâm ước nguyện: Trung tín cùng Gia-vê.


PDF (https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/BenBoSongBabylon_vdt.pdf)