PDA

View Full Version : Xin rửa con trong Thánh Linh - Lm. Nguyễn Hùng Cườnggioanha
03-12-2018, 06:43 AM
XIN RỬA CON TRONG THÁNH LINH
Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ

ĐK: Ngài sẽ đến sau tôi nhưng Ngài lại có trước tôi và tôi không đáng cởi dây giầy cho Ngài. Tôi rửa anh em trong nước còn Ngài rửa anh em trong Thánh Linh và trong lửa mến của Ngài.

1. Xin rửa con nên trong trắng tinh tuyền. Cho hồn con được đổi mới thắm tươi. Và con biết sống yêu thương người, để chia sớt với ai phận nghèo, làm nhân chứng Chúa trên gian trần.

2. Con thành tâm xin thống hối ăn năn. Lỗi tội con xin tha thứ Chúa ơi! Từ nay quyết sống trong ân tình, và con quyết chết cho tội mình, nguyện xin Chúa giúp con trung thành.

3. Cuộc đời con xin dâng hết cho Ngài. Xin Ngài thương ban muôn ơn thánh thiêng. Để mai khốn khó muôn dặm trường, thì con vẫn quyết đi theo đường, đường thập giá bước theo chân Ngài.PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.NguyenHungCuong/XinRuaConTrongThanhLinh_nhc.pdf)