PDA

View Full Version : Này Ngài sẽ đến - Lm. Nguyễn Hùng Cườnggioanha
03-12-2018, 06:55 AM
NÀY NGÀI SẼ ĐẾN
Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ


1. Có tiếng kêu vang nơi hoang địa miền hoang vu vang tiếng kêu mời: "Hãy dọn đường để Đấng Cứu Thế sinh ra". Những hố sâu hãy lấp cho đầy, đường quanh co hãy uốn cho thẳng, những gập ghềnh đồi núi hãy san bằng đi.

ĐK: Này Ngài sẽ đến đây Đấng Cứu Độ trần gian. Này Ngài sẽ đến chiếu sáng khắp vùng tăm tối. Nào cùng mừng vui mau hãy hướng tâm hồn lên. Dọn lòng đón Chúa, Ngài đến cứu chuộc nhân trần.

2. Có tiếng kêu vang trong tâm hồn người xa hoa mê đắm xác thịt. Hãy trở về đường ngay Thiên Chúa kêu mời. Những lắng lo cơm ăn bạc tiền người tham lam, ham hố danh vọng, hãy trở về cùng Chúa, Đấng Cứu Độ taPDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.NguyenHungCuong/NayNgaiSeDen_nhc.pdf)