PDA

View Full Version : Mẹ thật có phúc - Lm. Nguyễn Hùng Cườnggioanha
03-12-2018, 07:07 AM
MẸ THẬT CÓ PHÚC
Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ


ĐK: Mẹ thật có phúc vì đã được Chúa thương đoái nhìn chọn Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là Mẹ có phúc vì đã tin lời Chúa hứa với Mẹ, sẽ được hoàn thành.

1. Xin cho con biết noi gương Mẹ luôn trung kiên sắt son một niềm, một niềm tin yêu Chúa thôi. Xin cho con bước đi mỗi ngày trong tin yêu hiến dâng cả đời, cả đời theo Chúa không ngơi.

2. Xin cho con biết yêu thương nhiều giang đôi tay sớt chia tình người một tình yêu không dối gian. Con xin dâng hiến cả cuộc đời xin nên như muối men cho đời để đời thắm mãi yêu thương.

3. Xin cho con biết luôn khiêm nhường luôn tin yêu phó dâng như Mẹ một đời như trăng sáng soi. Xin cho con bước theo chân Mẹ luôn hy sinh hiến dâng cả đời, cả đời dâng Chúa không ngơi.

4. Gôn-gô-tha Chúa chịu cực hình ôi thương đau mẫu thân của Ngài Mẹ chịu đau đớn xót xa. Xin cho con biết noi gương Mẹ dâng hy sinh khó khăn sớm chiều một đời phó thác tin yêuPDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.NguyenHungCuong/MeThatCoPhuc_nhc.pdf)