PDA

View Full Version : Giờ cứu độ - Lm. Nguyễn Hùng Cườnggioanha
03-12-2018, 07:18 AM
GIỜ CỨU ĐỘ
Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ


1. Sẽ có điềm lạ trên mặt trời và mặt trăng cùng những ngôi sao. Dưới đất biển gầm sóng dâng trào và toàn dân kinh hãi âu lo. Chúa đến trên mây trời sáng láng bao uy quyền. Đến với con người báo tin giờ ân phúc khởi đầu.

ĐK: Hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên vì này giờ cứu độ đã đến. Hãy nguyện cầu và luôn tỉnh thức để có thể đứng vững trước mặt Con Người.

2. Phúc đức cho người biết kính sợ và hằng tuân luật Chúa trao ban. Vững chí theo đường Chúa đã truyền và ngày đêm suy gẫm không ngơi. Chúa xuống muôn ơn lành chúc phúc cho cuộc đời. Với thánh ân Ngài quyết một lòng trung tín bước đi.

3. Chúa đến lúc nào đâu ai ngờ trời mờ sương hoặc lúc canh ba. Hãy sống khiêm nhường biết yêu người và thành tâm yêu Chúa thiết tha. Chúa đến ta sẵn sàng, Chúa đến ta vui mừng. Thắp sáng đèn lòng với mọi người cùng đi đón Ngài.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.NguyenHungCuong/GioCuuDo_nhc.pdf)