PDA

View Full Version : Tình yêu Chúa - Thy Yêngioanha
29-12-2018, 04:53 AM
TÌNH YÊU CHÚA
Thy Yên


1. Tình yêu Chúa tấu lên muôn tiếng tơ đàn. Tình yêu Chúa ý thơ đẹp chứa chan. Tình yêu Thiên Chúa tiếng tiêu cao vút non đoài. Tình yêu Chúa lời ca êm ái. Tình yêu Chúa thác tuôn rền vang cây ngàn. Tình yêu Chúa biển khơi gào sóng vang. Tình yêu Chúa nói sao cho hết cạn lời. Tình yêu ôi cao quá!

ĐK: Chúa yêu thương con người lòng yêu mến không phai. Chúa sinh ra mọi loài vì yêu mến nhân loại. Chúa ban Con Một Ngài vì Giao Ước đoan nguyền, để giải thoát đời tội khiên.

2. Vì yêu mến Chúa Con sinh xuống dương trần. Đời gian khó chiếu soi Lời Phúc Âm. Truyền rao Chân Lý dẫn đưa nhân thế lạc lầm. Tìm cội phúc nguồn vui êm ấm. Vì yêu mến Chúa cam nhận lãnh nhục hình. Và dâng hiến trở nên là tế sinh. Chuộc tội lỗi chết thay cho hết mọi người. Tình yêu ôi cao quý!PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThyYen/TinhYeuChua_ty.pdf)