PDA

View Full Version : Phúc thay cho ai hằng biết xót thương người thếF.X Nhatdong
09-02-2020, 04:04 PM
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN A (Tv. 111)
Lm. Thái Nguyên

1. Phúc thay cho ai hằng biết xót thương người thế, lòng từ bi nhân hậu ngay chính, một đời luôn công bình bác ái, mãi tươi đẹp không úa phai.

2. Tới muôn muôn đời người luôn sống trong bình an, lòng cậy trông không hề nao núng, dù đời bao lao nhọc cay đắng vẫn vững vàng nơi Chúa thôi.

3. Giữa bao hiểm nguy lòng không lắng lo sợ chi. Người hằng luôn can trường vững chí, một lòng luôn quảng đại ban phát, kiếp sống người trong ánh quang.

ĐK. Trong u tối, Người xuất hiện như ánh sáng, như ánh sáng dọi chiếu, chiếu soi kẻ lòng ngay, soi kẻ lòng ngay.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThaiNguyen/28_CN5TN_TV111.pdf)