PDA

View Full Version : Chúng ta đi về nhà Chúa – Lm. Nguyễn Hùng Cườnggioanha
19-05-2020, 11:20 PM
CHÚNG TA ĐI VỀ NHÀ CHÚA
Lm. Nguyễn Hùng Cường

ĐK. Ôi tôi sung sướng biết bao khi nghe nói: Chúng ta tiến về nhà Chúa. Ôi tôi sung sướng biết bao khi nghe nói: Chúng ta đi về nhà Chúa.

1. Tôi mừng vui có ai nói với tôi rằng: Nào ta sẽ đi, đì về nhà Chúa. Thật bao vui mừng này hỡi Giê-ru-sa-lem. Bàn chân chúng tôi dừng trước tiền đình nhà Chúa.

2. Ngươi được xây cất như, như chốn thành trì. Mọi phần khớp nhau Giê-ru-sa-lem. Kìa bao chi họ của Chúa đã tuôn về đây. Họ tuôn tới đây này hỡi Giê-ru-sa-lem.

3. Theo luật Is-ra-en họ đã tuôn về. Về đây hát khen ca tụng danh Chúa. Trụ sở pháp đình là chính Giê-ru-sa-lem. Trụ sở của Vua Đa-vít tổ phụ dân ta.

4. Chúc bình an tới cho Giê-ru-sa-lem. Và ai mến yêu Giê-ru-sa-lem. Cầu chúc an bình đổ xuống ai trong đền thờ. Thịnh vượng đến ai đang sống tiền đường Đền Thánh.

5. Chúc bình an tới cho Giê-ru-sa-lem. Cùng cho quyến thuộc và người anh em. Vì đây chính là nhà Chúa ta tôi nguyện xin. Hạnh phúc ước mong đổ xuống Giê-ru-sa-lem.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.NguyenHungCuong/ChungTaDiVeNhaChua_nhc.pdf)