PDA

View Full Version : Chúa đã nghe lời (Tv. 33) – Lm. Nguyễn Hùng Cườnggioanha
19-05-2020, 11:25 PM
CHÚA ĐÃ NGHE LỜI (Tv. 33)
Lm. Nguyễn Hùng Cường

ĐK. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe lời.

1. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc. Miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Ngài. Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện. Bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.

2. Thiên Chúa hằng dõi theo người hiền đức. Ngài lắng nghe tiếng khóc họ kêu cầu. Ngài diệt hết này một lũ ác độc. Tẩy trừ hết bao tội chúng nơi trần gian.

3. Ngài nghe lời của người hiền nhân. Ngài cứu họ thoát hết mọi u sầu. Ôi Thiên Chúa luôn gần ai đau khổ. Ngài thương chữa cho những tâm hồn dập nát.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.NguyenHungCuong/ChuaDaNgheLoi_nhc.pdf)
ENC (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.NguyenHungCuong/ChuaDaNgheLoi_nhc.enc)