PDA

View Full Version : Hãy ngợi khen Ngài (Tv. 145) – Lm. Nguyễn Hùng Cườnggioanha
20-05-2020, 07:56 PM
HÃY NGỢI KHEN NGÀI (Tv. 145)
Lm. Nguyễn Hùng Cường

ĐK. Linh hồn tôi ơi! Hãy ngợi khen Ngài.

1. Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời. Xử công minh cho người bị áp bức. Ban lương thực cho kẻ đói ăn.

2. Chúa giải phóng những ai vô tội. Chúa mở mắt cho người mù lòa. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên. Chúa yêu chuộng những người công chính.

3. Chúa phù trợ những khách ngoại kiều. Người nâng đỡ cô nhi quả phụ. Nhưng phá vỡ mưu toan kẻ ác nhân. Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở. Xion hỡi Chúa Trời Người hiển trị muôn đời.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.NguyenHungCuong/HayNgoiKhenNgai_nhc.pdf)
ENC (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.NguyenHungCuong/HayNgoiKhenNgai_nhc.enc)