PDA

View Full Version : Ăn cùng tấm bánh – Lm. Nguyễn Hùng Cườnggioanha
20-05-2020, 10:21 PM
ĂN CÙNG TẤM BÁNH
Lm. Nguyễn Hùng Cường

Đk. Ăn cùng tấm bánh uống cùng chén thánh chúng con kết hiệp trong Đức Ki-tô. Chia sẻ cùng tấm bánh uống chung cùng Máu Thánh chúng con sẽ được sống muôn đời.

1. Đây bánh thiêng Chúa thương ban cho mọi người. Nên của ăn nên lương thực hằng sống. Và chén rượu chính Máu Thánh Con Người. Ai uông Máu này thì được sống đời đời.

2. Xưa Chúa thương đã ban Man-na từ trời. Nên của ăn trong sa mạc rừng vắng. Nay Chúa ban lấy chính Máu Thịt Người. Chúa đã cho được sự phần sống thiên thu.

3. Hỡi những ai khát khao công minh hòa bình. Mau đến đây chính suối mạch sự sống. Cho thế nhân yêu thương nhau chân tình. Biết sống kết hiệp mầu nhiệm Đức Ki-tô.

4. Con cúi xin Chúa thương ban ơn an bình. Cho chúng con luôn an hòa hiệp nhất. Ăn bánh thiêng uống Máu Thánh Con Ngài. Sẽ mãi no đầy hưởng hạnh phúc quang vinh.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.NguyenHungCuong/AnCungTamBanh_nhc.pdf)