PDA

View Full Version : Hoan Ca Mẹ Vô Nhiễm - Thiên Đangioanha
29-05-2020, 03:27 PM
HOAN CA MẸ VÔ NHIỄM
Thiên Đan


ĐK: Hỡi Nữ Trinh Ma-ri-a, Mẹ được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội. Xin thương xem đoàn con cái ở nơi dương trần. Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ duy nhất Tu Hội chúng con. Muôn muôn đời con ca vang tình Mẹ nơi nơi.

1. Từ thành Chartres, vào một ngày hành hương năm ấy. Thánh Lou-ise dâng Tu Hội nhỏ bé cho Mẹ. Thật nhẹ nhàng và dịu dàng Mẹ thương nâng đỡ. Dẫn dắt con trong tình yêu Thiên Chúa Quan Phòng.

2. Trọn cuộc đời Mẹ một lòng vẹn sạch trinh khiết. Sống yêu thương, đơn sơ và bác ái khiêm nhường. Nguyện một lòng khẩn cầu Mẹ chở che đưa lối. Giúp cho con vâng phục theo Thánh Ý Chúa Trời.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThienDan/HoanCaMeVoNhiem_ThienDan.pdf)