PDA

View Full Version : PHÊ-RÔ TỰ trọn đời là hoa đỏ không phaigioanha
31-05-2020, 06:22 AM
THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN KHẮC TỰ
Phanxicô

1. PHÊ-RÔ TỰ trọn đời là hoa đỏ không phai. Từ thơ ngây ở trong Nhà Chung, tuổi thanh xuân bước gieo Tin Mừng, và trong gian nan chết cho tình yêu.

ĐK. Trong lao tù, người cất tiếng ca xưng tụng Cha, thương cõi đời. Khi hơi tàn vì vòng dây siết dần, người mừng vui: Chúa đã gần.

2. PHÊ-RÔ TỰ từng ngày trèo lên đỉnh Can-vê. Đường theo Chúa bốn năm ngại chi, đường thiên cung dẫn qua pháp trường, đường đi gian nan đến nơi bình an.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Phanxico/ThanhPheroNguyenKhacTu_pxc.pdf)