PDA

View Full Version : Ngũ bái - Hải NguyễnDominicTM
26-07-2013, 12:55 PM
NGŨ BÁI
Hải Nguyễn


1. Kính bái Thiên Chúa Ngôi Cha chín cõi tôn kính uy quyền, dủ thương giữ lời hứa xưa, đã ban cho cả cõi trời, Nữ Vương khiết trinh trọn đời, gương nhân đức rạng ngời. (ơ___) (ơ___ ). (ơ___) (ơ___ ).

2. Kính bái Thiên Chúa Ngôi Hai xuống thế trao hiến thân mình, chết thay muôn ngàn chúng sinh, đắm say trong bể tội sầu, trối trăng phúc ân nhiệm mầu, cho nhân thế cơ cầu. (ơ___) (ơ___ ). (ơ___) (ơ___ ).

3. Kính bái Thiên Chúa Ngôi Ba sáng láng trên cõi thiên đình, đã ban cho Mẹ khiết trinh, phúc ân cao cả vô ngần, để cho khắp muôn nhân trần, ơn thiêng cũng dự phần. (ơ___) (ơ___ ). (ơ___) (ơ___ ).

4. Kính bái thiên chức Trinh Vương Đức Chúa yêu mến khôn lường, khắp nơi muôn đời kính tôn, khiết trinh thanh vẹn xác hồn, thế nhân chúng con một lòng, câu hoan chúc vang lừng. (ơ___) (ơ___ ). (ơ___) (ơ___ ).

5. Kính bái Chư Thánh muôn phương nước Chúa vui sướng reo mừng, tiếng ca vang hòa tháng năm, ngắm say nhan Mẹ uy hùng, phúc ân chứa chan mặn nồng, vui say chốn cửu trùng. (ơ___) (ơ___ ). (ơ___) (ơ___ ).


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/NguBai_hn.pdf)