PDA

View Full Version : Ngũ lạy - Hải NguyễnDominicTM
26-07-2013, 01:01 PM
NGŨ LẠY
Hải Nguyễn


1. Cúi lạy Ngôi Cha nhân thứ đã xót thương nhân loại thế trần. Giữ lời khi xưa phán hứa khứng ban cho trinh nữ tinh tuyền. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa suốt đời vẹn sạch trong trắng. Nguồn hạnh phúc tuyệt vời là gương soi cho hết muôn người.

2. Cúi lạy Ngôi Hai xuống thế đã gánh thay muôn tội thế trần. Chết nhục trên cây thập giá cứu rỗi bao chiên lạc xa đường. Ban cho con ân phúc có Mẹ trọn niềm thương mến. Khi mưa nắng dãi dầu Mẹ ủi an hôm sớm vỗ về.

3. Cúi lạy Ngôi Ba Thiên Chúa đã thương cho đức lạ ơn đầy. Các loài nhân sinh thế giới phúc ân thiêng cũng dự chung phần. Muôn dân từ muôn nước sống đời hòa bình yên vui. Hân hoan đón tin mừng: Mẹ cưu mang con Chúa trong lòng.

4. Cúi lạy Nữ Vương rất thánh Chúa Ba Ngôi riêng tặng phúc lành. Sinh hạ Ngôi Hai cứu thế khắp chúng nhân chung lời chúc mừng. Từ cõi trời cao sang trải rộng tận cùng mặt đất. Muôn tinh tú, muôn loài hằng ngợi khen Thánh Mẫu nhân lành.

5. Cúi lạy muôn phương các Thánh phúc vinh sang chung hưởng Nước Trời. Kính mừng ca vang năm tháng tính Chúa Dêu hoan lạc vui mừng. Đẹp lòng Mẹ thương yêu vốn hằng chầu chực ngợi khen. Bên muôn lớp Thiên Thần hầu hạ nhan thánh Chúa muôn đời.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/NguLay_hn.pdf)