PDA

View Full Version : Phúc cho ai đã được tha điều ácgioanha
02-06-2020, 04:58 PM
PHÚC CHO AI
Phanxicô

ĐK. Phúc cho ai đã được tha điều ác. Phúc cho ai lỗi lầm được Chúa quên rồi.

1. Kìa tội ai Chúa quên đi, Chúa cất đi. Hồn sạch tinh, hết gian ngoa, hết dối lừa.

2. Này tôi xưng lỗi tôi ra với Chúa tôi. Ngài rủ thương đã khoan dung tha thứ rồi.

3. Ngài là nơi lúc gian truân tôi ẩn nương. Ngài chở che đỡ bênh tôi xa ác thù.

4. Người công chính hãy vui mừng, hãy hát ca. Người lành ngay hãy hân hoan vinh chúc Ngài.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Phanxico/PhucChoAi_pxc.pdf)