PDA

View Full Version : Hái hoa dâng Mẹ 1 – Hồng Bínhgioanha
05-06-2020, 03:07 PM
HÁI HOA DÂNG MẸ 1
Hồng Bính


Gọi nhau ai ơi! Ta nhanh chân bước khắp trên núi đồi, tung tăng đi khắp nơi trên nương đồng, mà tìm hoa dâng Mẹ ta. Ai thấy được hoa nở nơi nao, thì gọi nhau ta cùng hái về mà dâng Mẹ vì Mẹ yêu ta Mẹ thương ta.
Ô kìa! Ô kìa! Nơi đồng xanh trên núi đồi hoa nở thắm tươi, con ngợi ca Mẹ ngàn hoa con mến Mẹ và Mẹ yêu con, con hái muôn hoa dâng Mẹ.

1. Bông hoa xinh đẹp trắng ngần, đây hoa thắm đỏ như màu Canvê, (hố khoan ơ mà) hái về, kính dâng (ơ mà) Trinh Vương.

2. Đây hoa xinh đẹp sắc vàng, con xin hái về hoa này màu xanh, (hố khoan ơ) Mẹ Thiên Đình, Nữ vương muôn đời cao sang.

3. Bông hoa sắc nở tím buồn, hoa sen thơm lạ thơm lừng Mẹ ơi! (hố khoan ơ) Mẹ tinh tuyền, chẳng vương tội truyền không vương.PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HongBinh/HaiHoaDangMe1_hb.pdf)
ENC (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HongBinh/HaiHoaDangMe1_hb.enc)