PDA

View Full Version : Hái hoa tặng Mẹ - Trương Thế Bạchgioanha
08-06-2020, 03:24 AM
HÁI HOA TẶNG MẸ
Trương Thế Bạch

1. Mẹ ơi! Tháng Hoa về rồi Mẹ ơi, con đi hái hoa ngoài đồng. Con hái nhiều nhành hoa sắc mầu, dâng lên kính Mẹ Nữ Vương. Lòng con mến yêu Mẹ nhiều, với tấm lòng cảm mến thiết tha.

ĐK: Dâng lên Mẹ trọn niềm kính yêu, những mầu hoa hương sắc nồng nàn. Như hoa lòng đoàn con kính dâng, một bài ca sắc mầu muôn hoa.

2. Mẹ ơi! Tháng Hoa về rồi Mẹ ơi, con dâng kính lên Mẹ hiền. Hoa tấm lòng đoàn con mến yêu, dâng lên trước tòa Nữ Vương. Mẹ thương giúp con hộ phù, để con được vui sống yêu thương.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TruongTheBach/DucMe/HaiHoaTangMe_ttb.pdf)