PDA

View Full Version : Tôn thờ Chúa – Thiên Đangioanha
13-06-2020, 03:34 AM
TÔN THỜ CHÚA
Sr. Thiên Đan

1. Giây phút này con thờ lạy Chúa. Trí lòng con trước tôn nhan Ngài. Chúa ở lại cùng con Chúa ơi! Để con luôn vui sống trên đời.

ĐK: Con cần Chúa, Chúa ơi! Ngài đã biết con rồi. Ôi tình yêu cao quý. Xin cảm mến ơn Ngài!

2. Ôi Thánh Thể nhiệm mầu cực linh. Chúa tặng ban chính Máu Thịt Ngài. Sống mỗi ngày càng thêm mến tin. Nguyện cho con liên kết trong Ngài.

3. Xin Chúa là suối nguồn bình an. Xác hồn con Chúa thương giữ gìn. Dẫn đưa con về đồng cỏ tươi. Được no say bên suối trong lành.


PDF
(https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThienDan/TonThoChua_ThienDan.pdf)