PDA

View Full Version : Khi nâng chén tạ ơn (Tv 115) – Cát Minhgioanha
03-07-2020, 08:10 PM
KHI NÂNG CHÉN TẠ ƠN (Tv 115)
Cát Minh

ĐK: Khi nâng chén tạ ơn, ta được dự phần vào Máu Đức Ki-tô.

1. Biết lấy chi đền đáp Chúa, vì những ơn lành Chúa ban. Tôi nâng chén hồng ân cứu độ mà xưng tụng Danh Chúa lời khẩn cầu tha thiết.

2. Trước Thánh Nhan thật cao quý, Người chết do lòng tín trung. Này tôi tớ con nữ tỳ Ngài, Ngài thương tình bẻ gãy mọi gông cùm xiềng xích.

3. Lễ hiến dâng tạ ơn Chúa, tụng ca Danh Ngài Chúa ơi! Lời khấn hứa cùng với Chúa Trời, lòng con nguyện tuân giữ này trước mặt dân Chúa.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/CatMinh/KhiNangChenTaOn_CatMinh.pdf)