PDA

View Full Version : An bình ra đi – Hải Nguyễngioanha
07-07-2020, 03:30 PM
AN BÌNH RA ĐI
Hải Nguyễn

ĐK. Muôn lạy Chúa giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con đã được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.

1. Tai con đã nghe và mắt con đã thấy, ơn cứu độ của Chúa qua từng ngày tháng trong đời. Ngọt bùi trần gian, nắng trưa bụi sớm, đã đủ với con, xin cho con an bình ra đi.

2. Ân thiêng Chúa ban, bàn tay con nhận lãnh, mắt Chúa hằng dõi theo bước con vạn nẻo đường đời. Cuộc trần đổi thay, đến hồi viên mãn, đã thỏa chí con, xin cho con an bình ra đi.

Coda. Muôn lạy Chúa, xin để tôi tớ Ngài được an bình ra đi.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaiNguyen/CauHon/AnBinhRaDi_hn.pdf)
ENC (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaiNguyen/CauHon/AnBinhRaDi_hn.enc)