PDA

View Full Version : Phúc cho những ai bây giờ đang nghèo khógioanha
07-07-2020, 08:22 PM
PHÚC HỌA TẠI TA
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Phúc cho những ai bây giờ đang nghèo khó, vì Nước Trời là chỗ sẽ dung thân. Phúc cho những ai bây giờ đang đói khổ, vì các ngươi sẽ được dư đầy. Phúc cho các ngươi bây giờ phải than khóc, vì niềm vui rồi sẽ lớn lao. Phúc cho những ai bây giờ bị bách hại, phần thưởng mai sau sẽ vô vàn.

ĐK: Mối phúc mối họa là do ta làm. Mối phúc mối họa bởi do ta đó. Mối phúc mối họa ở chính trong ta. Mối phúc mối họa từ trong lòng ta.

2. Khốn cho các ngươi bây giờ đang giàu có, vì Nước Trời chẳng có chỗ dung thân. Khốn cho các ngươi bao tử luôn mứa thừa, vì các ngươi sẽ chẳng no đủ. Khốn cho các ngươi đang cười đùa sung sướng, vì ngày sau rồi sẽ khóc than. Khốn cho các ngươi bây giờ được chúc tụng, cuộc đời mai sau sẽ suy tàn. Nguồn:


Pdf (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.NguyenMongHuynh/PhucHoaTaiTa_nmh.pdf)