PDA

View Full Version : Phúc cho những bạn biết tôn sợ Thiên Chúagioanha
13-07-2020, 05:20 PM
NGUYỆN CHÚA CHÚC PHÚC (Tv. 127)
Trương Thế Bạch

1. Phúc cho những bạn biết tôn sợ Thiên Chúa, hằng đi trên con đường của Ngài, bạn hưởng công khó do chính bởi tay bạn, bạn có phúc và sẽ gặp may.

ĐK. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho chúng con, hết mọi ngày trong đời sống chúng con.

2. Đây hiền thê bạn như nho vườn sai trái, đẹp xinh tươi trong nội cung bạn, con bạn tựa như khóm ô liêu đâm chồi, ở chung quanh bàn ăn nhà bạn.

3. Đó là phúc lộc cho ai người yêu Chúa, nguyện Chúa thương chúc lành cho bạn, bạn được nhìn thấy cảnh phát đạt Gia-liêm, mọi ngày trong đời sống của ngươi.

4. Người sẽ ngắm nhìn lũ con đàn con cháu, bình an trên đất Is-ra-el, Người sẽ nhìn thấy lũ con đông cháu đàn, bình an trên đất Is-ra-el.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TruongTheBach/NguyenChuaChucPhuc_ttb.pdf)