PDA

View Full Version : Phút hồi tâm trước Thiên Chúa nhân từgioanha
17-07-2020, 07:52 PM
PHÚT HỒI TÂM
Sr. Kim Loan

Phút hồi tâm trước Thiên Chúa nhân từ sau một ngày sống, với ơn Chúa hòa chan, con đã vô tâm với những người chung quanh, con đã xúc phạm đến tình Chúa yêu con. Nguyện xin Chúa xót thương con, dẫu con luôn phản bội tình Chúa, và xin Chúa đỡ nâng giúp con bắt đầu đổi mới tâm hồn mỗi ngày. Tâm thành con khấn xin Nữ Vương Maria, các Thánh, thiên thần, cầu bầu cho con trước tòa Chúa.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/KimLoan/MuaChay_PhucSinh/PhutHoiTam.pdf)