PDA

View Full Version : Tâm tình dâng Mẹ - Hải NguyễnDominicTM
29-07-2013, 11:40 AM
TÂM TÌNH DÂNG MẸ
Hải Nguyễn


ĐK. Mẹ ơi! Chúng con về đây đồng lòng dâng tiến ngàn hoa trước ngai Mẹ hiền. Mẹ ơi! Ghé mắt xem chốn ưu phiền hoa lòng đoàn con dâng trước tòa thiêng. Kính mừng kính mừng, kính mừng kính mừng. Năm màu hoa tươi trót niềm tin. Kính mừng kính mừng, kính mừng kính mừng. Dâng Mẹ lời ca hoan chúc ngợi khen.
(kết) Kính mừng Ma - ra - a.

1. Dâng lên Mẹ ngàn muôn nỗi khó đời con. Dâng lên Mẹ lời kinh như nén trầm hương. Khấn xin Mẹ dủ tình, xót thương xin ngoảnh nhìn. Này đây xác hồn con xin Mẹ dủ thương.

2. Dâng lên Mẹ này đây giáo xứ của con. Dâng lên Mẹ bà con lối xóm của con. Giúp con luôn trọn tình, mến yêu quên đời mình. Này đây tấm lòng con xin Mẹ dủ thương.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/TamTinhDangMe_hn.pdf)