PDA

View Full Version : Người Samaritanô nhân hậu - Nguyễn Báchthichduthu
27-06-2013, 10:42 AM
NGƯỜI SAMARITANÔ NHÂN HẬU
Nguyễn Bách

1. Từ Giêrusalem về Giêricô có một người gục ngã đau thương nằm bên vệ đường. Thầy tư tế nghiêm trang từ xa đi ngang thấy như vậy liền bước chân mau tìm đường tránh xa.

2. Từ Giêrusalem về Giêricô có một người gục ngã đau thương nằm bên vệ đường. Một Lêvi đang đi từ xa qua đây rẻ qua đường vội bước chân mau sợ phiền đến thân.

3. Người Samaritan đường xa qua đây đã dừng lại quỳ xuống lo cho người bên vệ đường. Và đưa lên lưng la về quán xa xa nhớ dặn dò chủ quán lo cho người bạn đáng thương.

ĐK: Ai là tha nhân của ta? Ai là anh em của ta? Chính người Sama hiền lương. Chính người đã sống với tình yêu thương.


PDF (http://thanhnhacvietnam.info/thichduthu/PDF/NguoiSamaritanoNhanHau_nb.pdf)

MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,7484)