PDA

View Full Version : Dâng Ngài đời con - Lm. Nguyễn Hùng Cườnggioanha
01-08-2013, 07:22 AM
DÂNG NGÀI ĐỜI CON
Lm. Nguyễn Hùng Cường - Phương Ý


1. Đây cuộc đời con cùng với vui buồn kiếp người. Trông đời hôm nay dù nắng mưa còn đan lối. Xin Ngài dủ thương dìu dắt con cùng Chúa ơi. Vượt qua gian nan vẫn quyết yêu Ngài mãi thôi.
ĐK. Dâng Ngài bài ca lời hát tri ân cám tạ. Dâng Ngài đời con nguyện mến yêu Ngài thiết tha.

2. Con nguyện từ nay tận hiến cho Ngài Chúa ơi. Đây tuổi xuân con cùng trái tim tròn mơ ước. Xin Ngài nhận cho hồn xác con làm lễ dâng, và ban muôn ơn cho con trung thành Chúa ơi!

3. Mai này tương lai chỉ biết trông vào Chúa thôi. Bao ngày long đong hạnh phúc con tìm đâu thấy. Dâng Ngài niềm tin nguyện mãi muôn đời sắt son. Đường xa gian nan có Chúa con còn hãi chi.


PDF (https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/ChuaSanhBuocVoiCon/DangNgaiDoiCon_nhc-py.pdf)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,5145)